Erfrecht

Erfrecht

Niemand is graag bezig met de dood. Toch is het aan te raden tijdig een testament te maken, zodat de nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Een op maat gesneden testament biedt ook fiscale voordelen. Wij adviseren u graag.

U bent erfgenaam

Een erfgenaam volgt de overledene op in zijn vermogen: zowel in de baten als ook in de schulden. De wet geeft elke erfgenaam drie mogelijkheden

Meer informatie

Afwikkelen nalatenschap

Bij de afwikkeling van een nalatenschap (ook wel boedelafwikkeling genoemd) komt vaak meer kijken dan in eerste instantie wordt gedacht. Vooral wanneer er geen testament is opgesteld.wat moet er allemaal gebeuren?

Meer informatie

Opstellen testament

Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat er bij uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Wanneer u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld hebt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij erven.

Meer informatie

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart hierin, nadat alle gegevens bij onder andere de Burgerlijke Stand en het Centraal Testamententregister zijn gecontroleerd, wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en of er een executeur is en wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Meer informatie

De Europese Erfrechtverordening [EEV]

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (EEV) in werking getreden. Hierdoor wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen Europa eenvoudiger. In Nederland is deze verordening van belang voor mensen met bezit in het buitenland, voor mensen die emigreren of langdurig in het buitenland verblijven en voor buitenlanders die in Nederland wonen.

Meer informatie
Mathhijs Laumans
"In het notariaat sta je tussen de mensen. Het inter-persoonlijk contact spreekt mij aan."
Notaris - Vennoot

Matthijs Laumans

  • Familierecht, erfrecht en estate Planning
  • Matthijs is sinds 1999 aan het kantoor verbonden en in 2012 toegetreden tot de maatschap.
Lees meer ...
Marloes Theus
"Ik maak graag ingewikkelde rechtsgebieden zoals het erfrecht begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen."
Kandidaat - Notaris

Marloes Theus

  • Familierecht, erfrecht en estate planning
  • Werkzaam bij Hoge van Gerven sinds november 2016
  • Marloes is gecertificeerd estate planner en lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat
Lees meer ...

Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.