Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart hierin, nadat alle gegevens bij onder andere de Burgerlijke Stand en het Centraal Testamententregister zijn gecontroleerd, wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en of er een executeur is en wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Op het moment dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Ook andere instanties kunnen om een verklaring van erfrecht vragen, denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsmaatschappij die tot uitkering moet overgaan. Mocht tot de nalatenschap van de overledene een woning behoren dan zal bij de verkoop en levering van die woning eveneens een verklaring van erfrecht nodig zijn.

Mathhijs Laumans
"In het notariaat sta je tussen de mensen. Het inter-persoonlijk contact spreekt mij aan."
Notaris - Vennoot

Matthijs Laumans

  • Familierecht, erfrecht en estate Planning
  • Matthijs is sinds 1999 aan het kantoor verbonden en in 2012 toegetreden tot de maatschap.
Lees meer ...
Marloes Theus
"Ik maak graag ingewikkelde rechtsgebieden zoals het erfrecht begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen."
Kandidaat - Notaris

Marloes Theus

  • Familierecht, erfrecht en estate planning
  • Werkzaam bij Hoge van Gerven sinds november 2016
  • Marloes is gecertificeerd estate planner en lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat
Lees meer ...