Nieuws

Nieuws

3 augustus 2020

Schenken op basis van een levenstestament

Wat als u op enig moment dement wordt, terecht komt in een zorginstelling en uw eigen woning met een forse overwaarde heeft verkocht? Er staat, in deze situatie, vaak na deze verkoop zodanig veel vermogen op uw bankrekening, dat u dat bij lange na niet meer nodig heeft voor uw eigen verzorging. Zou u in […]

Lees meer ...
29 juni 2020

Een geërfd spaarpotje voor uw kleinkind

Hebt u er weleens aan gedacht om in uw testament direct iets na te laten aan uw kleinkinderen? Kleinkinderen hebben dezelfde vrijstelling voor de erfbelasting als kinderen (€ 20.946, cijfers 2020). Door in het testament een bepaald bedrag toe te laten komen aan uw kleinkinderen, kan daarom vaak erfbelasting worden bespaard die anders door uw […]

Lees meer ...
11 mei 2020

Een testament ondertekenen in tijden van Corona

Gedurende deze periode waarin we met Corona te maken hebben, proberen we waar mogelijk de cliënten zo min mogelijk fysiek op kantoor te laten komen. Voor het ondertekenen van sommige akten is de ondertekening in persoon wel noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het ondertekenen van een testament. De notaris moet zich ervan overtuigen […]

Lees meer ...
3 mei 2020

Bizarre tijd

Wat een bizarre tijd is dit. Het is al vaak gezegd, maar het is ook zo. Toch lijken we er ook al een beetje aan te wennen. Bij ons op kantoor ook: een aantal collega’s werken thuis, we geven geen handen meer, hebben “spatschermen” op onze spreektafels en op de receptie, passeren soms op de […]

Lees meer ...
20 maart 2020

Hoe gaat ons kantoor thans om met het coronavirus?

In verband met de verder aangescherpte richtlijnen inzake het coronavirus heeft Hoge van Gerven Notarissen beleid ontwikkeld voor haar klanten, bezoekers aan kantoor en medewerkers. We staan klaar om onze diensten voor bestaande én nieuwe klanten op volle kracht te blijven verlenen, onder andere door gebruik te maken van alle digitale hulpmiddelen die ons ter […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
13 maart 2020

Maatregelen in verband met corona

De komende dagen/weken zal de invloed van het corona-virus niet afnemen. Ons kantoor is gewoon open en wij heten iedereen van harte welkom. Wel nemen wij enkele voorzorgsmaatregelen. Afspraken op kantoor zullen zoveel mogelijk doorgang vinden, tenzij er enige twijfel is over uw gezondheid. Indien dit het geval is verzoeken wij u vriendelijk ons dat […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
12 december 2019

Notaris.nl nieuwsbrief

We hebben iets nieuws voor u! We zijn er zelf erg blij mee en hopelijk u ook. Vanaf nu kunt u zich namelijk aanmelden voor de notaris.nl nieuwsbrief. Maandelijks ontvangt u het leukste en beste van notaris.nl. Zo mis je dus nooit meer iets! Dus wacht niet langer en meld je aan op www.notaris.nl/nieuwsbrief. De website is […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
21 oktober 2019

Meer waarborgen voor schuldeisers bij turboliquidatie

De wet voorziet in de mogelijkheid van een ‘snelle’ ontbinding van een rechtspersoon, dat wil zeggen een ontbinding zonder formele vereffeningsfase. Indien baten op het tijdstip van de ontbinding ontbreken, houdt de rechtspersoon op te bestaan (2:19 lid 4 BW). Deze ontbindingsvorm wordt ook wel ‘turboliquidatie’ genoemd.   De Minister van Rechtsbescherming wil de wettelijke […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
14 oktober 2019

De dag van het erfrecht

De dag van het erfrecht komt eraan! Op 8 november aanstaande openen erfrecht specialisten hun deuren voor gratis en vrijblijvend advies. De erfrecht specialist is natuurlijk de notaris. Wij hebben iedere dinsdag van 11.00-12.00 uur en van 17.00-17.30 uur een gratis en vrijblijvend inloopspreekuur.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
19 september 2019

Verhoging overdrachtsbelasting niet-woningen

Het kabinet heeft deze week voorgesteld om het tarief voor de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen van 6% naar 7%. Op basis van de toelichtende stukken lijkt deze verhoging vooralsnog in werking te treden op 1 januari 2021. Onder deze zogeheten niet-woningen worden onder meer verstaan bedrijfsgebouwen, winkelpanden, maar ook grond die bestemd is voor […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
12 september 2019

Online een B.V. oprichten vanaf 2021 mogelijk

Online een B.V. oprichten? Dat is nu nog niet mogelijk. Maar dat gaat veranderen omdat in juli van dit jaar regelgeving vanuit de Europese Unie is gepubliceerd (Richtlijn 2019/1151), waarin staat dat lidstaten het mogelijk moeten gaan maken om geheel online een BV op te richten. Op grond van deze richtlijn moet de Nederlandse wetgever […]

Lees meer ...
5 september 2019

Sfeerimpressie: theatercollege

Wat hebben we genoten van het theatercollege “Voorkom ruzie bij de kist”. Wat een opkomst. Wat een gezelligheid. Wat een show.  

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
29 augustus 2019

Testamentmoment

‘Ooit een testament gemaakt en dus alles voor altijd goed geregeld? Nee! Wanneer uw situatie verandert, is uw testament mogelijk ook aan verandering toe. Is uw testament nog up to date? Of heeft u geen testament en twijfelt u of dat nodig is? Doe de test en check of het uw ‘testamentmoment’ is.’ https://www.notaris.nl/testamentmoment/checklist  

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
21 augustus 2019

Wat gebeurt er met je sociale media als je er niet meer bent?

Wat gebeurt er met je sociale media als je er niet meer bent? Veel mensen blijken hier niet over nagedacht te hebben. Gelukkig is daar de notaris om mensen wat tips te geven over wat te doen met hun digitale erfenis. Lees het op notaris.nl, Facebook, YouTube en Instagram en deel dit bericht op het social […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
5 augustus 2019

Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand overlijdt, mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Met de verklaring van erfrecht heeft de bank een ‘bewijsstuk’ waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie hen mag vertegenwoordigen. Met […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
6 mei 2019

Mededeling van Hoge van Gerven Notarissen

Bij Koninklijk Besluit is per 1 mei jl. op haar verzoek aan Manon Eustatia ontslag verleend als notaris te Nijmegen. Matthijs Laumans, verbonden aan Hoge van Gerven notarissen, is op verzoek van Manon Eustatia als haar beoogd opvolger belast met de waarneming van haar standplaats en met de overname van een aantal lopende dossiers. Alle […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
30 april 2019

Wat is het verschil tussen een huwelijk, geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract?

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. Er zijn echter enkele verschillen, bijvoorbeeld bij de beëindiging. Ook zijn er verschillen tussen een samenlevingscontract en trouwen of een geregistreerd partnerschap. Lees meer The post Wat is het verschil tussen een huwelijk, geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract? appeared first on Formaat Notarissen.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
24 april 2019

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Het wetsvoorstel 35179 (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
27 maart 2019

Regionale verschillen in huizenprijzen groter

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 287 duizend euro. In Blaricum werd het meest betaald voor een bestaande koopwoning, in Delfzijl het minst. Het prijsverschil van woningen in gemeenten met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760 duizend euro nog nooit zo groot. Dit blijkt […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
18 maart 2019

Schenkingen vooral van ouders aan vermogende kinderen

Vooral personen uit de meest vermogende huishoudens van Nederland doen schenkingen. Tussen 2007 en 2015 deden Nederlandse huishoudens gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar met gemiddeld een totale waarde van bijna 4,5 miljard euro per jaar. 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de 20 procent huishoudens […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
20 februari 2019

Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen

Partners van langdurig vermiste personen kunnen geen financiële zaken afhandelen zolang de vermiste persoon niet is gevonden. Ook niet als zij zijn getrouwd. Een algemene volmacht, zoals een levenstestament, opgemaakt bij de notaris uitkomst kan bieden. Raadpleeg je notaris hierover. Lees meer The post Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen appeared first on Formaat Notarissen.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
4 februari 2019

De Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht is in werking getreden

Op 29 januari jongstleden is de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Deze verordening bevat regels over het toepasselijke recht op huwelijken met internationale aspecten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de echtgenoten een andere nationaliteit hebben dan die van het land waarin ze wonen, of gewoond hebben na de sluiting van het huwelijk. Door deze […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
30 januari 2019

Hoe hoog zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting in het jaar 2019?

Voor schenkbelasting gelden vrijstellingen. Elk jaar mag je tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van je relatie met de ontvanger. Voor kinderen geldt een hogere vrijstelling dan voor andere personen. Als je meer schenkt dan de vrijstelling, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Lees meer The post Hoe hoog […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
16 januari 2019

Hoe hoog zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting in het jaar 2019?

Erfbelasting betaal je als je meer erft dan de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van je relatie met de overledene. In bepaalde situaties betaal je geen erfbelasting Lees meer The post Hoe hoog zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting in het jaar 2019? appeared first on Formaat Notarissen.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
28 december 2018

Hogere Hogere hypotheekschuld bij huishoudens

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam. Wel is de toename in het derde kwartaal de kleinste in deze periode. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/52/hogere-hypotheekschuld-bij-huishoudens The post Hogere Hogere hypotheekschuld bij huishoudens appeared […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
13 december 2018

Vragen? Raadpleeg uw notaris of bel de notaristelefoon

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts.  De medewerkers van de Notaristelefoon kunnen geen second opinion geven; zij horen namelijk alleen uw kant van het verhaal. Bij meer […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
6 december 2018

Per 1 januari 2019 wordt een vastgestelde alimentatiebedrag verhoogd met 2%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. Per 1 januari 2019 bedraagt de verhoging 2%. Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u hierbij het jaartal van de beschikking in en het door de rechter vastgestelde bedrag. https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/ The post Per 1 januari 2019 wordt een vastgestelde alimentatiebedrag verhoogd met […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
30 november 2018

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. Lees meer The post Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament? appeared first on Formaat Notarissen.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
28 november 2018

Marjolein Elings wordt eerste vrouwelijke voorzitter van Formaat Notarissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Formaat Notarissen op 9 november jl. is mr Marjolein Elings – van Hooijdonk, notaris bij Van Rhijn notarissen in Zeist, unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter voor Formaat Notarissen. Zij treedt aan in januari 2019 en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van Formaat Notarissen in 1999. Mr Mathijs […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
31 oktober 2018

Nationale Hypotheek Garantie aantrekkelijker door lagere premie en hogere kostengrens

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2019 verlaagd. De premie voor het nieuwe jaar komt uit op 0,9% (was 1%) van de totale lening voor de nieuwe woning. Gelijktijdig wordt het kostenplafond voor de aankoop van huizen met NHG verhoogd naar 290.000 euro (was 265.000 euro).   The post Nationale Hypotheek […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
19 september 2018

Snel de WOZ-waarde van je huis vinden? Welkom bij het WOZ-waardeloket.

Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
15 augustus 2018

Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen

Dit onderzoek heeft betrekking op de regelgeving rondom toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. De relatie van dit toezicht tot het nieuwe erfrecht neemt daarbij een belangrijke rol in.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
30 juli 2018

Prijzen koopwoningen stijgen verder

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in juni 2018 verder en bereikten opnieuw het hoogste niveau ooit. Ten opzichte van juni 2017 lagen de prijzen van koopwoningen 8,9 procent hoger.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
17 juli 2018

Modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten vastgesteld

Het modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten 2018 is op 6 juni vastgesteld. Hierin zijn de laatste maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het recht meegenomen.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
23 mei 2018

Wat is het boedelregister?

Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u dit opzoeken in het boedelregister. Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister. Dit register is openbaar. Boedelregister The post Wat is het boedelregister?

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
25 april 2018

Koopwoningen 8,6 procent duurder in maart

Voor alle woningtypen gold in het eerste kwartaal van 2018 dat de prijzen gemiddeld hoger lagen dan een jaar eerder, maar er minder huizen werden verkocht.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
11 april 2018

Beleid schenkbelasting bij huwelijk en huwelijkse voorwaarden

Het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden leidt in enkele situaties niet tot heffing van schenkbelasting.

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
22 maart 2018

Handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd.  Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet. Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook veel nuttige informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Als ondernemer krijgt u te […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
8 maart 2018

Een hypothecaire geldlening mag sinds 1 januari 2018 niet hoger zijn dan de waarde van het koophuis

De overheid wil de hypotheekschulden van mensen met een koophuis verminderen. Daarom geldt een maximum voor de hoogte van een hypothecaire geldlening. Dit maximum wordt bepaald door het inkomen en de waarde van een koophuis. Tweeverdieners en huiseigenaren die in hun woning energiebesparende maatregelen nemen, kunnen een iets hogere lening afsluiten. In 2018 kunnen huiseigenaren […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
19 februari 2018

Hoe hoog zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting in het jaar 2018?

Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen. Elk jaar mag u tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de ontvanger. Voor kinderen geldt een hogere vrijstelling dan voor andere personen. Als u meer schenkt dan de vrijstelling, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/ik-krijg-een-schenking-betaal-ik-schenkbelasting   The post Hoe […]

Lees meer ...
Nieuws - Placeholder
6 februari 2018

Per 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 ingegaan. Dat betekent dat er bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een aantal zaken anders wordt geregeld dan voorheen. U trouwt bijvoorbeeld dan niet meer in algehele gemeenschap van goederen. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. U […]

Lees meer ...

Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.