Hoge van Gerven

Hoge van Gerven

Hoge van Gerven is een notariskantoor dat zijn dienstverlening als eigentijds, hoogstpersoonlijk en informeel ziet. Waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt bij een notaris.

Geschiedenis

De geschiedenis van Hoge van Gerven notarissen begint in het jaar 1842. In dat jaar start notaris van Payen een nieuwe standplaats in nijmegen. Hij bekleedt dit ambt tot 1859 als achtereenvolgens notaris Böhtlingk, Leopold, Nypels en Weier het ambt overnemen.

Weier legt zijn functie neer in 1969. Hij wordt dan opgevolgd door notaris Hoge, de mede naamgever van het huidige kantoor. Hoge is notaris van 1969 tot 1997. In 1987 krijgt het kantoor met de benoeming van notaris Woolthuis een tweede standplaats. Notaris Hoge wordt in 1997 opgevolgd door Ruud van Gerven, notaris Woolthuis in 2001 door Manon Eustatia. Marie-Louise van de Geer, wordt eveneens in 2001 benoemd. Na het vertrek van Manon Eustatia en de overstap van Peter-Jan Hopmans naar ons kantoor zijn er drie notarissen aan Hoge van Gerven verbonden.