U bent erfgenaam

U bent erfgenaam

U bent erfgenaam, wat nu?
Een erfgenaam volgt de overledene op in zijn vermogen: zowel in de baten als ook in de schulden. De wet geeft elke erfgenaam drie mogelijkheden.

1. Zuiver aanvaarden

In geval van zuiver aanvaarden gaan alle baten en schulden van de overledene geheel over op de erfgenaam. Is de nalatenschap negatief dan is de erfgenaam ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden. Zuiver aanvaarden kan schriftelijk of stilzwijgend: vrijwel elke handeling als erfgenaam, bijvoorbeeld verkopen of verdelen van inboedel of opnemen van geld, betekent dat de erfgenaam zuiver heeft aanvaard. Bij nalatenschappen die positief zijn komt zuivere aanvaarding het meeste voor.

2. Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (ook wel “beneficiair aanvaarden” genoemd)

Wilt u niet het risico lopen dat u met uw privévermogen aansprakelijk wordt voor de schulden uit de nalatenschap dan kunt u aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voor het beneficiair aanvaarden dient een verklaring bij de rechtbank te worden ingeleverd. Wanneer de wettelijke regels op de juiste wijze in acht worden genomen, is de erfgenaam niet aansprakelijk voor de schulden. De erfgenaam heeft wel recht op een eventueel positief saldo. Het voordeel is dus dat u geen risico loopt.

3. Verwerpen

De erfgenaam doet afstand van alle baten (ook de inboedel) en is niet aansprakelijk voor de schulden. Ook voor verwerpen geldt dat u een verklaring moet inleveren bij de rechtbank. U erft dus niets.

Mathhijs Laumans
"In het notariaat sta je tussen de mensen. Het inter-persoonlijk contact spreekt mij aan."
Notaris - Vennoot

Matthijs Laumans

  • Familierecht, erfrecht en estate Planning
  • Matthijs is sinds 1999 aan het kantoor verbonden en in 2012 toegetreden tot de maatschap.
Lees meer ...
Marloes Theus
"Ik maak graag ingewikkelde rechtsgebieden zoals het erfrecht begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen."
Kandidaat - Notaris

Marloes Theus

  • Familierecht, erfrecht en estate planning
  • Werkzaam bij Hoge van Gerven sinds november 2016
  • Marloes is gecertificeerd estate planner en lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat
Lees meer ...