Afwikkelen nalatenschap

Afwikkelen nalatenschap

Bij de afwikkeling van een nalatenschap (ook wel boedelafwikkeling genoemd) komt vaak meer kijken dan in eerste instantie wordt gedacht. Vooral wanneer er geen testament is opgesteld. Wat moet er zoal gebeuren?

 • Het regelen van de bankzaken van de overledene.
 • Het op de hoogte stellen van pensioenfondsen en verzekeraars van het overlijden en eventueel het incasseren van uitkeringen.
 • Het betalen van eventuele schulden van de overledene.
 • Het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen.
 • Het verdelen (of verkopen) van de inboedel, de auto en dergelijke.
 • Het ontruimen en verkopen van de woning van de overledene.
 • Het verrichten van de belastingaangiften (inkomstenbelasting en erfbelasting).
 • Het uitkeren van de erfdelen.

Erfbelasting

In beginsel is elke erfenis belast met erfbelasting. Het tarief van deze belasting wordt hoger naarmate de verwantschap verder is en er meer geërfd wordt.

De belastingdienst stuurt veelal automatisch een aangifteformulier toe. Dit moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en teruggestuurd. Het niet maken van de juiste keuze over hoe de nalatenschap wordt afgewikkeld of het niet (tijdig) raadplegen van deskundige adviseurs kan er toe leiden dat er onnodig veel erfbelasting wordt betaald. Wanneer u de aangifte door een notaris laat verzorgen of zijn hulp inroept kan dit complicaties voorkomen en wellicht belasting besparen.

Mathhijs Laumans
"In het notariaat sta je tussen de mensen. Het inter-persoonlijk contact spreekt mij aan."
Notaris - Vennoot

Matthijs Laumans

 • Familierecht, erfrecht en estate Planning
 • Matthijs is sinds 1999 aan het kantoor verbonden en in 2012 toegetreden tot de maatschap.
Lees meer ...
Marloes Theus
"Ik maak graag ingewikkelde rechtsgebieden zoals het erfrecht begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen."
Kandidaat - Notaris

Marloes Theus

 • Familierecht, erfrecht en estate planning
 • Werkzaam bij Hoge van Gerven sinds november 2016
 • Marloes is gecertificeerd estate planner en lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat
Lees meer ...