Uit elkaar

Uit elkaar

Als de relatie met uw partner voorbij is en u tot de conclusie komt dat het huwelijk ontbonden dient te worden, danwel de samenleving opgeheven dient te worden, moet er van alles geregeld worden. Er moeten spullen en misschien een woning worden verdeeld. En hoe moet het nu verder met de zorg voor de kinderen?

Het is een proces waar u en uw scheidende partner met elkaar zo goed mogelijk doorheen moeten zien te komen en waarbij het belangrijk is om met elkaar te blijven overleggen. Door alle emoties is dat echter niet altijd even makkelijk. Als notaris en gekwalificeerd mediator, kan Marie-Louise van de Geer u daar goed bij helpen en adviseren. De afspraken kunnen dan ook direct worden vastgelegd.

Wat moet er allemaal geregeld worden?

Bij het uit elkaar gaan komt er ontzettend veel kijken. Zijn er huwelijksvoorwaarden gemaakt of is er een samenlevingscontract? Wat moet er met het huis gebeuren, is het een huurhuis of een eigen woning? Wat met de hypotheek en eventuele verzekeringspolissen? Zijn er aandelen? Is er een eigen bedrijf en in welke vorm? Moet er alimentatie betaald worden? Aan wie? Hoeveel? Moeten de pensioenaanspraken wel of niet verdeeld worden? Zo maar een greep uit alles waar u aan moet denken en waarmee wij u graag helpen.

Ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen zijn zal er een ouderschapsplan opgesteld moeten worden. In dit plan staat wie welke zorg van het kind op zich neemt en hoe de ouders contact houden met elkaar. Het ouderschapsplan is maatwerk omdat hierin allerlei verschillende zaken aan bod komen. Wie neemt de kinderen mee op vakantie? Wie brengt ze naar hun sportclub? Wie is het aanspreekpunt bij medische aangelegenheden?

Als de kinderen oud en wijs genoeg zijn, hebben zij ook een stem in de inhoud van het ouderschapsplan. Als het ouderschapsplan eenmaal opgesteld is, is het goed om dit van tijd tot tijd met elkaar en met de kinderen te evalueren en waar nodig aan te passen.

Marie-Louise van de Geer
"Ik vind het leuk mensen op hun levenspad, in vreugdevolle momenten maar ook in de diepste dalen, op het juridisch vlak te ondersteunen en te ontzorgen."
Notaris - Vennoot

Marie-Louise van de Geer

  • Familierecht en meer in het bijzonder echtscheidingen. Vastgoedrecht.
  • Marie-Louise is sinds 1989 aan het kantoor verbonden en in 2001 toegetreden tot de maatschap.
  • Marie-Louise is gekwalificeerd mediator en lid van de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) en lid van de Lionsclub Nijmegen.
Lees meer ...