Samenwonen

Samenwonen

Gaan samenwonen is natuurlijk hartstikke leuk en spannend. Het is echter ook een stap die, misschien zonder dat u zich er bewust van bent, een aantal belangrijke juridische gevolgen heeft. Hieronder leggen we het allemaal kort uit.

Van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn de gevolgen o.g.v. de wet hetzelfde. De wet gaat bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap uit van een beperkte gemeenschap van goederen. Indien u dat niet wilt vanwege de eventuele negatieve gevolgen dan kunt u dat anders regelen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Samenlevingscontract

Zoals hiervoor al aangestipt is het raadzaam om een en ander notarieel vast te leggen. Om het contract te kunnen opstellen zal de (kandidaat-)notaris u en uw partner op kantoor uitnodigen om te bespreken wat u wilt regelen.

Hierbij een Checklist – Samenlevingscontract waarmee u zich op die bespreking kunt voorbereiden.

Mocht u meer willen weten over de verschillen tussen een samenlevingscontract, huwelijk en geregistreerd partnerschap. Neem dan contact op en dan leggen we het u graag uit. U bent ook van harte welkom op het inloopspreekuur (iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur).

Marie-Louise van de Geer
"Ik vind het leuk mensen op hun levenspad, in vreugdevolle momenten maar ook in de diepste dalen, op het juridisch vlak te ondersteunen en te ontzorgen."
Notaris - Vennoot

Marie-Louise van de Geer

  • Familierecht en meer in het bijzonder echtscheidingen. Vastgoedrecht.
  • Marie-Louise is sinds 1989 aan het kantoor verbonden en in 2001 toegetreden tot de maatschap.
  • Marie-Louise is gekwalificeerd mediator en lid van de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) en lid van de Lionsclub Nijmegen.
Lees meer ...
Mathhijs Laumans
"In het notariaat sta je tussen de mensen. Het inter-persoonlijk contact spreekt mij aan."
Notaris - Vennoot

Matthijs Laumans

  • Familierecht, erfrecht en estate Planning
  • Matthijs is sinds 1999 aan het kantoor verbonden en in 2012 toegetreden tot de maatschap.
Lees meer ...
Marloes Theus
"Ik maak graag ingewikkelde rechtsgebieden zoals het erfrecht begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen."
Kandidaat - Notaris

Marloes Theus

  • Familierecht, erfrecht en estate planning
  • Werkzaam bij Hoge van Gerven sinds november 2016
  • Marloes is gecertificeerd estate planner en lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat
Lees meer ...