Levenstestament

Levenstestament

Het levenstestament is een wilsbeschikking, net zoals een testament. In een testament legt u vast wat na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een levenstestament daarentegen is er voor situaties tijdens uw leven.

Wanneer u bijvoorbeeld door ziekte, ongeval of wilsonbekwaamheid (dementie/hersenbloeding) niet in staat bent zelf te handelen, kunt u in een levenstestament iemand aanwijzen die uw belangen gaat behartigen en namens u handelingen kan verrichten. U regelt door een vertrouwenspersoon een volmacht te geven. In het levenstestament kunt u zelf aangeven hoe ruim de volmacht wordt. Ook kunt u beperken, dat de vertrouwenspersoon pas van de volmacht gebruik mag maken nadat bijvoorbeeld een arts heeft vastgesteld dat u wilsonbekwaam bent. U kunt de volmacht ook aan meerdere personen verlenen en beperken dat deze uitsluitend gezamenlijk bevoegd zijn om namens u te handelen.

Het grote voordeel van een levenstestament is dat, indien u wilsonbekwaam wordt, er geen bewindvoerder benoemd hoeft te worden die daarna voor een aantal rechtshandelingen steeds weer de machtiging van de rechter nodig heeft.

Met het maken van een levenstestament ontzorgt u uw omgeving op dit punt.

U bepaalt zelf wat u in een levenstestament opneemt. Zo kan het zijn dat u iemand niet alleen uw financiële zaken laat regelen maar ook medische beslissingen laat nemen. Naast deze meer praktische zaken is er ook ruimte voor persoonlijke wensen in een levenstestament. Wij helpen u graag bij het opstellen van dit document zodat niets aan het toeval wordt overgelaten.

Marie-Louise van de Geer
"Ik vind het leuk mensen op hun levenspad, in vreugdevolle momenten maar ook in de diepste dalen, op het juridisch vlak te ondersteunen en te ontzorgen."
Notaris - Vennoot

Marie-Louise van de Geer

  • Familierecht en meer in het bijzonder echtscheidingen. Vastgoedrecht.
  • Marie-Louise is sinds 1989 aan het kantoor verbonden en in 2001 toegetreden tot de maatschap.
  • Marie-Louise is gekwalificeerd mediator en lid van de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) en lid van de Lionsclub Nijmegen.
Lees meer ...
Mathhijs Laumans
"In het notariaat sta je tussen de mensen. Het inter-persoonlijk contact spreekt mij aan."
Notaris - Vennoot

Matthijs Laumans

  • Familierecht, erfrecht en estate Planning
  • Matthijs is sinds 1999 aan het kantoor verbonden en in 2012 toegetreden tot de maatschap.
Lees meer ...