Appartement

Appartement

Een appartement gekocht

Wanneer u een woning koopt, wordt u in de regel eigenaar van de grond en het gebouw. Bij een appartement is dat anders. U koopt geen eigendomsrecht, maar een appartementsrecht: het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van het gebouw, het appartement. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele gebouw. Een appartementseigenaar mag als mede-eigenaar alle ruimten gebruiken die voor gezamenlijk gebruik zijn bestemd, de zogenaamde gemeenschappelijke ruimten. Het gedeelte waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruikrecht heeft, wordt privégedeelte genoemd. Daar hebben andere bewoners niets mee te maken en ook niets over te zeggen.

Splitsing in appartementsrechten

Appartementsrechten ontstaan doordat de eigenaar van een gebouw besluit dat gebouw te verdelen in afzonderlijke eenheden. Juridisch heet dat: splitsing in appartementsrechten. Het zijn overigens niet alleen grote gebouwen die gesplitst kunnen worden. Ook kleinere panden kunnen in appartementsrechten worden verdeeld, bijvoorbeeld in een beneden- en een bovenwoning. De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: ‘de splitsingsakte’. Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin staan regels voor bewoners en eigenaren.

De Vereniging van Eigenaars

Iedere appartementseigenaar is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Denk hierbij aan onderhoud van de ruimtes die door alle eigenaren worden gebruikt. Bij de splitsing van een gebouw in appartementsrechten wordt de VvE automatisch opgericht. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch lid van die vereniging.

De VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals de uitvoering van reparaties en onderhoud. In de ledenvergadering worden besluiten genomen over het onderhoud van het gebouw en wie dit gaat doen. De ledenvergadering keurt ook de uitgaven van het afgelopen boekjaar goed en bepaalt de begroting voor het volgend boekjaar.

Het reservefonds

Iedere VvE moet een reservefonds opbouwen. Hieruit worden kosten betaald die niet jaarlijks voorkomen zoals bijvoorbeeld groot onderhoud. Met zo’n reservefonds wordt voorkomen dat de bewoners grote (onverwachte) uitgaven in één keer moeten betalen. Het reservefonds wordt gevuld doordat de appartementseigenaren hier maandelijks een bedrag in storten.

Als u een appartementsrecht koopt, neemt u ook het aandeel van de verkoper in het reservefonds over. De notaris zal bij het bestuur van de VvE een verklaring opvragen waaruit blijkt wat de totale omvang van het reservefonds is, hoeveel het aandeel van de verkoper hierin bedraagt en of deze schulden aan de VvE heeft. Dit om te voorkomen dat u als koper met de schuld van de verkoper wordt opgezadeld.

Aankoop van een bestaand huis

Aankoop van een bestaand huis

Er komt veel kijken bij de aankoop van een bestaand huis. Heeft u alles goed geregeld? In dit document vindt u alles duidelijk omschreven.
Download
Ruud van Gerven
"Prachtig toch om het op een na oudste beroep ter wereld op geheel eigentijdse wijze te mogen uitoefenen."
Oud-notaris

Ruud van Gerven

  • Estate-planning, familievermogensrecht
  • Ruud is sinds 1987 aan het kantoor verbonden, was notaris tot 1 oktober 2022 en is thans nog werkzaam als adviseur/kandidaat-notaris.
  • Docent Personen- en familierecht bij de Beroepsopleiding Notariaat.
Lees meer ...

Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.