Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

5 augustus 2019

Als iemand overlijdt, mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Met de verklaring van erfrecht heeft de bank een ‘bewijsstuk’ waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie hen mag vertegenwoordigen. Met meerdere erfgenamen kan het handig zijn om aan één of meer van de erfgenamen volmacht te geven om de zaken na het overlijden af te handelen. Ook dit kan geregeld worden in de verklaring van erfrecht.

Ook andere instanties kunnen om een verklaring van erfrecht vragen, denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsmaatschappij die tot uitkering moet overgaan. Mocht tot de nalatenschap van de overledene een woning behoren, dan zal bij de verkoop en levering van die woning ook een verklaring van erfrecht nodig zijn.