Nieuws

Mededeling van Hoge van Gerven Notarissen

Mededeling van Hoge van Gerven Notarissen

6 mei 2019

Bij Koninklijk Besluit is per 1 mei jl. op haar verzoek aan Manon Eustatia ontslag verleend als notaris te Nijmegen.

Matthijs Laumans, verbonden aan Hoge van Gerven notarissen, is op verzoek van Manon Eustatia als haar beoogd opvolger belast met de waarneming van haar standplaats en met de overname van een aantal lopende dossiers.

Alle door Manon Eustatia en haar voorganger Hans Woolthuis getekende akten zijn toevertrouwd aan Matthijs Laumans en inmiddels overgebracht naar ons kantoor.