Hoe gaat ons kantoor thans om met het coronavirus?

Hoe gaat ons kantoor thans om met het coronavirus?

20 maart 2020

In verband met de verder aangescherpte richtlijnen inzake het coronavirus heeft Hoge van Gerven Notarissen beleid ontwikkeld voor haar klanten, bezoekers aan kantoor en medewerkers.
We staan klaar om onze diensten voor bestaande én nieuwe klanten op volle kracht te blijven verlenen, onder andere door gebruik te maken van alle digitale hulpmiddelen die ons ter beschikking staan. Wij denken graag met u mee over uw wensen en mogelijkheden, ook als het gaat om nieuwe zaken.

 

Uitgangspunten

Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Voorop staat het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus en de bescherming van uw en onze gezondheid.
  • Zoveel mogelijk de samenleving draaiende houden, dus ook de verlening van notariële diensten.
  • Lopende zaken en transacties moeten zoveel mogelijk doorgang vinden.

 

Reeds ingeplande afspraken

Om de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, lijkt het ons verstandig te bevorderen dat klanten, adviseurs en medewerkers niet naar ons kantoor komen als er ook andere mogelijkheden bestaan om onze diensten te verlenen.

Reeds ingeplande afspraken voor de ondertekening van uw akte gaan in principe gewoon door, maar we zullen vooraf contact met u opnemen om te overleggen of het mogelijk is deze afspraak per volmacht (op afstand) te laten plaatsvinden. Indien u er de voorkeur aan geeft de afspraak uit te stellen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met de behandelaar van uw dossier.
De meeste notariële akten kunnen ook per volmacht worden getekend, maar voor bepaalde akten is uw fysieke aanwezigheid bij de notaris vereist. Dat geldt in ieder geval voor de ondertekening van hypotheekakten en testamenten. Bij alle overige akten stimuleren wij onder deze uitzonderlijke omstandigheden het gebruik van een volmacht.

Voor reeds ingeplande afspraken voor een bespreking geldt dat in onderling overleg wordt bekeken of de bespreking fysiek op ons kantoor, telefonisch of via een videoverbinding kan plaatsvinden. Indien u dat niet prettig vindt, kan de bespreking uiteraard ook worden uitgesteld.

 

Nieuwe afspraken

Voor het inplannen van nieuwe afspraken geldt dat wij met u overleggen of deze fysiek op ons kantoor kunnen plaatsvinden, via een audio- of videoverbinding gevoerd worden of dat het mogelijk is in een voorkomend geval een volmacht te tekenen. Eventueel kunnen we de afspraak vast inplannen voor een later moment.

 

Bezoek aan ons kantoor

Uit respect voor uw en onze gezondheid vragen wij u bij uw bezoek aan ons kantoor:

  • geen handen te schudden;
  • gepaste afstand van ons en van elkaar te houden (ten minste 1,5 meter);
  • overeenkomstig de adviezen van het RIVM: ook bij ‘milde klachten’ (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden) niet naar ons kantoor te komen en hierover zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met de behandelaar van uw dossier.

 

Legalisatie volmachten

Het is bij ons voorlopig nog mogelijk om handtekeningen onder volmachten van andere notariskantoren door ons te laten legaliseren. Wij verwachten wel van andere kantoren dit enkel te verzoeken daar waar dit strikt noodzakelijk is.

 

Medewerkers

In verband met het advies van de overheid om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken, zal ons kantoor de komende periode niet volledig bezet zijn. Vooralsnog zullen wij tot medio april in poules op kantoor werken; de collega’s die op dat moment niet op kantoor zijn zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken. Aan onze bereikbaarheid per e-mail en telefoon verandert dus niets. Voor het raadplegen van de contactgegevens van onze medewerkers kunt u op bijgaande weblink van onze website drukken (https://www.hogevangerven.nl/mensen/).

 

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip in deze uitzonderlijke situatie.