UBO-register januari 2020 in werking

UBO-register januari 2020 in werking

UBO-register januari 2020 in werking

24 april 2019

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Het wetsvoorstel 35179 (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Lees meer

The post UBO-register januari 2020 in werking appeared first on Formaat Notarissen.