schenking levenstestament

Schenken op basis van een levenstestament

Schenken op basis van een levenstestament

3 augustus 2020

Wat als u op enig moment dement wordt, terecht komt in een zorginstelling en uw eigen woning met een forse overwaarde heeft verkocht?

Er staat, in deze situatie, vaak na deze verkoop zodanig veel vermogen op uw bankrekening, dat u dat bij lange na niet meer nodig heeft voor uw eigen verzorging. Zou u in dat geval willen dat het vermogen deels al geschonken kan worden aan uw kinderen of kleinkinderen? Met deze schenkingen kan vaak ook erfbelasting worden bespaard, die anders bij uw overlijden door de kinderen verschuldigd is.

In de situatie dat u door dementie of vanwege een andere oorzaak ‘wilsonbekwaam’ bent, zal er om namens u te kunnen handelen een meerderjarigenbewind aangevraagd moeten worden bij de rechtbank. Als bijvoorbeeld uw kind aangewezen wordt als bewindvoerder, kan die namens u zaken als de financiën regelen. Om als bewindvoerder schenkingen te mogen doen namens degene die onder bewind is gesteld, is echter toestemming van de rechter nodig. Deze toestemming wordt vaak niet verleend.

Wanneer u in een levenstestament uw partner of kinderen aanwijst als gemachtigde, hoeft er geen bewind bij de rechtbank aangevraagd te worden. De gemachtigde kan dan, in een situatie zoals hiervoor omschreven, wel schenkingen doen, maar enkel wanneer u dat in het levenstestament zo heeft bepaald.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een levenstestament en de praktische en fiscale voordelen hiervan?

Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met Marloes Theus of Marie-Louise van de Geer.