Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen

Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen

Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen

15 augustus 2018

Dit onderzoek heeft betrekking op de regelgeving rondom toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. De relatie van dit toezicht tot het nieuwe erfrecht neemt daarbij een belangrijke rol in. In dit onderzoek is gekeken naar het systeem van toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen in zijn geheel. In Deel I van dit rapport is verslag gedaan van dit onderzoek.

In Deel II van dit rapport zijn vier verschillende andere onderwerpen verder onderzocht, waarbij vermogensrechtelijke belangen van minderjarigen onder de loep genomen worden. Het betreft de regeling van het ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind bij minderjarigen, de som ineens als alimentatie-aanspraak voor een kind in het erfrecht en de werking van verjarings- en vervaltermijnen in ons recht bij minderjarigen.

Lees meer

 

The post Onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen appeared first on Formaat Notarissen.