Meer waarborgen voor schuldeisers bij turboliquidatie

Meer waarborgen voor schuldeisers bij turboliquidatie

Meer waarborgen voor schuldeisers bij turboliquidatie

21 oktober 2019

De wet voorziet in de mogelijkheid van een ‘snelle’ ontbinding van een rechtspersoon, dat wil
zeggen een ontbinding zonder formele vereffeningsfase. Indien baten op het
tijdstip van de ontbinding ontbreken, houdt de rechtspersoon op te bestaan (2:19
lid 4 BW). Deze ontbindingsvorm wordt ook wel ‘turboliquidatie’ genoemd.

 

De Minister van Rechtsbescherming wil de wettelijke mogelijkheid van
een turboliquidatie behouden, maar indien sprake is van een turboliquidatie met
achterlating van schulden, wil hij de positie van schuldeisers verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de Minister een wetswijziging aan om schuldeisers beter in staat te stellen om te beoordelen of er sprake is van benadeling.

 

Het bestuur van de rechtspersoon, zal op basis van de voorgenomen wetswijziging, worden verplicht tot het opstellen en deponeren bij het handelsregister van een slotbalans, die vergezeld gaat van een bestuursverklaring waarom baten ontbreken. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie. Het bestuur zal ook moeten gaan zorgdragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening. Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister. Tot slot zullen vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij daarvoor een wettelijke ontheffing geldt.

 

Meer informatie: Peter-Jan Hopmans