De Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht is in werking getreden

De Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht is in werking getreden

De Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht is in werking getreden

4 februari 2019

Op 29 januari jongstleden is de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Deze verordening bevat regels over het toepasselijke recht op huwelijken met internationale aspecten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de echtgenoten een andere nationaliteit hebben dan die van het land waarin ze wonen, of gewoond hebben na de sluiting van het huwelijk.

Door deze verordening gelden in veel Europese landen voortaan dezelfde spelregels om te bepalen welk nationaal recht van toepassing is op het huwelijk.

Wanneer u bij een echtscheiding niet voor verrassingen wilt komen te staan over het toepasselijke recht, kunt u een rechtskeuze maken voor bijvoorbeeld het recht van de gezamenlijke nationaliteit. Een rechtskeuze voor Nederlands recht moet in een notariële akte vastgelegd worden.

Voor meer informatie over huwelijksvoorwaarden of het maken van een rechtskeuze kunt u natuurlijk bij ons terecht.