Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Geschiedenis

DE GESCHIEDENIS VAN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN BEGINT IN HET JAAR 1842. IN DAT JAAR START NOTARIS VAN PAYEN EEN NIEUWE STANDPLAATS IN NIJMEGEN. HIJ BEKLEEDT DIT AMBT TOT 1859, ALS ACHTEREENVOLGENS NOTARIS BÖHTLINGK, LEOPOLD, NYPELS EN WEIER HET AMBT OVERNEMEN.

Weier legt zijn functie neer in 1969. Hij wordt dan opgevolgd door notaris Hoge, de medenaamgever van het huidige kantoor. Hoge is notaris van 1969 tot 1997. In 1987 krijgt het kantoor met de benoeming van notaris Woolthuis een tweede standplaats. Notaris Hoge wordt in 1997 opgevolgd door Ruud van Gerven, notaris Woolthuis in 2001 door Manon Eustatia. Marie-Louise van de Geer, wordt eveneens in 2001 benoemd. Sinds het vertrek van Manon Eustatia in 2018 zijn er twee notarissen aan kantoor verbonden.