Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Nieuwe woning

U HEEFT EEN HUIS GEKOCHT! HET LIEFST GAAT U METEEN AAN DE SLAG: SCHILDEREN,MISSCHIEN WEL RIGOUREUS VERBOUWEN, SPULLEN VERHUIZEN EN ALLES MOOI INRICHTEN. VOOR HET ZOVER IS MOET ER ECHTER NOG HET EEN EN ANDER AAN JURIDISCHE ZAKEN WORDEN GEREGELD. U WILT ER IMMERS WEL ZEKER VAN ZIJN DAT HET HUIS OP UW NAAM KOMT TE STAAN.

Gelukkig kunnen wij u een flink deel van dit geregel uit handen nemen. Hieronder wordt uitgelegd wat er allemaal moet gebeuren om ervoor te zorgen dat u eigenaar wordt van het huis.

Het koopcontract
Het contract wordt ook wel “voorlopig koopcontract” genoemd. Een misleidende term omdat er eigenlijk niets ‘voorlopigs’ aan is: beide partijen zijn gebonden, alleen de eigendomsoverdracht moet nog -bij notariële akte- plaatsvinden.

In het koopcontract staan de belangrijkste afspraken tussen partijen, zoals:
▪ De koopsom en de omschrijving van de verkochte woning.
▪ Eventueel meeverkochte roerende zaken.
▪ Datum van overdracht.
▪ De hoogte van de waarborgsom en wanneer die moet worden betaald (vaak tien procent van de koopsom).
▪ Wie de kosten en belastingen betaalt (hoofdregel is dat de koper deze betaalt; men noemt dit ‘kosten koper’).
▪ Of er iets bekend is over vervuiling van grond of asbest of bijzondere lasten en beperkingen (zoals erfdienstbaarheden).
▪ In welke gevallen de koop eventueel niet doorgaat (ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld voorbehoud financiering of bodemonderzoek).
▪ De koopovereenkomst wordt naar de notaris gestuurd. Welke notaris de eigendomsoverdracht regelt. De notaris gaat vervolgens aan de slag met de
voorbereiding van de levering.

De akte van levering
De akte van levering is de akte waarbij de verkoper de eigendom van de woning aan de koper overdraagt. De akte van levering moet op grond van de wet bij en door de notaris ondertekend worden. Dit is het passeren van de akte. Na het passeren van de akte, zorgen wij dat de akte wordt aangeboden aan het kadaster, zodat de woning daar op uw naam wordt gezet.

Het geldverkeer
Bij overdracht van een woning (of andere onroerende zaken) loopt het geldverkeer via de notaris. Wij zien er op toe dat de koper de koopsom op de bankrekening van de notaris stort. De verkoper kan er daarom op vertrouwen dat hij zijn geld krijgt. De notaris betaalt de verkoopopbrengst aan verkoper pas uit nadat de notaris er zeker van is dat de koper een huis krijgt wat vrij is van hypotheken en beslagen.