Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Hypotheek

DE AANKOOP VAN EEN WONING (OF EEN VERBOUWING DAARVAN) WORDT MEESTAL GEFINANCIERD MET EEN LENING VAN DE BANK. DAAROM WIL DE BANK VAN U EEN HYPOTHEEK OP DE WONING, WANT ALS U DE RENTE EN AFLOSSING AAN DE BANK NIET VOLDOET DAN KAN DE BANK UW WONING VERKOPEN EN KRIJGT DE BANK ALS EERSTE HAAR GELD TERUG.

De hypotheekakte
Het hypotheekrecht moet worden gevestigd bij notariële akte. In elke hypotheekakte staat het bedrag waarvoor zekerheid wordt gegeven. Vaak is dit bedrag gelijk aan de hoogte van de geldlening. Soms is dit bedrag hoger. Er wordt bijvoorbeeld € 100.000 geleend van de bank, maar zekerheid gegeven tot € 130.000. De bank heeft dan meer zekerheid dan eigenlijk nodig is. Dit kan van pas komen als je op een later moment nog meer geld van de bank wil lenen, bijvoorbeeld € 20.000. Er hoeft dan geen nieuwe hypotheekakte meer te worden opgemaakt, maar er kan volstaan worden met een onderhandse schuldbekentenis die bij de bank wordt getekend. Dat bespaart kosten.