Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Vereniging/stichting

Welke van de twee?
U wilt aan de slag met een niet-commerciële activiteit. Waar kunt u deze het beste juridisch in onder brengen, in een vereniging of een stichting? De keuze hangt af van de activiteiten die u op het oog hebt.

Als u wilt dat iedereen inspraak heeft in de activiteiten, bijvoorbeeld bij een sportclub, dan is een vereniging het meest geschikt. Een vereniging heeft namelijk leden en een stichting niet. Een stichting heeft meestal een maatschappelijk of sociaal doel, zoals bijvoorbeeld natuurbehoud.

De vereniging
Er zijn twee soorten verenigingen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze laatste wordt ook wel informele vereniging genoemd. Het verschil heeft met name te maken met de aansprakelijkheid van de bestuurders.

De stichting
Zoals gezegd heeft een stichting geen leden. Uitkeringen aan oprichter(s) of bestuurder(s) is wettelijk niet toegestaan.

Voor het oprichten van een stichting moet je naar de notaris. In de akte van oprichting worden de statuten, de spelregels van de stichting, vastgelegd. Na oprichting wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten kunnen daar door iedereen worden opgevraagd.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

ANBI’s en SBBI’s
Mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, kan een vereniging of stichting worden aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling) of SSBI (sociaal belang behartigende instelling). Voor dergelijke instellingen gelden speciale belastingregels. Zo hoeven zij geen belasting te betalen over schenkingen en erfenissen.Het verschil tussen een ANBI en een SBBI is dat een ANBI het algemeen belang dient en een SBBI het sociaal belang.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor negentig procent of meer een algemeen belang dienen. Een dergelijke instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Denk hierbij aan een goed doel: er wordt een ideaal nagestreefd. SBBI’s kunnen bijvoorbeeld zijn amateursportinstellingen, niet-commerciële dorpshuizen, lokale scoutinggroepen, muziekkorpsen, amateurtoneelverenigingen, dansgroepen etc.

De rechtsvormen zijn niet voorgeschreven, maar voor een SBBI is de vereniging het meest voorkomend en voor een ANBI de stichting. Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u nakijken aan welke voorwaarden een stichting of vereniging moet voldoen om als ANBI of SBBI te kunnen worden aangemerkt.