Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Uw BV

Algemeen
Er zijn verschillende rechtsvormen waarin u een onderneming kunt uitoefenen. Eén daarvan is de BV. De BV heeft rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de BV zelf aansprakelijk is voor eventuele schulden van de onderneming. In beginsel kunt u dus niet met uw privévermogen voor die schulden worden aangesproken. Behalve de beperking van uw privéaansprakelijkheid, kan de BV ook in fiscale zin voordelig zijn. Wij kijken graag met u mee of de BV voor uw bedrijf de juiste rechtsvorm is.

De oprichting
Mocht u eenmaal hebben besloten dat de BV voor uw bedrijf de juiste rechtsvorm is, dan wilt u deze natuurlijk zo snel mogelijk oprichten. Wat moet daar allemaal voor gebeuren?

Een BV wordt opgericht bij notariële akte. In die akte worden de statuten vastgelegd. Dit zijn de organisatieregels van de BV. Hierin staat bijvoorbeeld hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen, op welke manier u nieuwe aandelen kunt uitgeven en hoe aandeelhoudersbesluiten moeten worden genomen. Daarnaast staan in de statuten de naam van de BV, een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de plaats waar de BV is gevestigd.

De oprichtingsakte wordt bij de Kamer van Koophandel neergelegd en kan daar door iedereen worden opgevraagd.

De aandelen
Het vermogen van een BV is verdeeld in aandelen. Deze aandelen worden gehouden door de aandeelhouders.

De eerste aandelen worden bij de oprichting uitgegeven. In de oprichtingsakte staat hoeveel aandelen dit zijn en aan wie deze worden uitgegeven.

Als er na de oprichting aandelen worden uitgegeven, gebeurt dit met een afzonderlijke notariële akte. Ook voor het overdragen van aandelen is een notariële akte nodig.

De aandeelhouders worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Dit register wordt bij de oprichting door de notaris ingevuld en aan de aandeelhouder(s) meegegeven. Bij iedere volgende transactie brengt u het register mee naar de notaris, die het vervolgens voor u bijwerkt.

Wijziging van de statuten
Het kan natuurlijk zo zijn dat er zich na verloop van tijd een aantal zaken binnen de BV wijzigt. Misschien gaat u de activiteiten uitbreiden of hebt u een nieuwe naam bedacht. Afhankelijk van de wijziging moeten de statuten worden aangepast. Neem bij twijfel gerust contact met ons op. Dan bekijken we samen of een aanpassing van de statuten nodig is.