Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Certificering aandelen

Het certificeren van aandelen
Aan een aandeel zijn twee soorten rechten verbonden: zeggenschapsrechten (bijvoorbeeld stemrecht) en vermogensrechten (zoals het recht op dividend). Deze rechten komen toe aan de houder van een aandeel. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij u iemand wel recht op dividend wil geven, maar geen zeggenschap of juist andersom. Denk bijvoorbeeld aan die werknemer die u extra wil belonen met een winstuitkering aan het einde van het jaar. U wilt echter niet dat hij zich gaat bemoeien met de gang van zaken binnen het bedrijf. Of denk aan de ouders die het bedrijf hebben overgedragen aan de kinderen. Zij willen zich graag nog een tijdje blijven bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, maar de gemaakte winsten binnen het bedrijf zijn voor zijn kinderen. Voor dit soort situaties biedt certificering van aandelen een oplossing.

Bij een certificering van aandelen worden de aandelen overgedragen aan een administratiekantoor. Dit administratiekantoor heeft meestal de rechtsvorm van een stichting. De stichting wordt de nieuwe aandeelhouder en heeft de aan een aandeel verbonden zeggenschaps. Vervolgens geeft de stichting certificaten van de aandelen uit. Deze certificaten geven recht op de uitkeringen die op de aandelen worden gedaan. Een certificaathouder deelt op die manier dus mee in de winst van de onderneming. De uitoefening van het stemrecht blijft echter voorbehouden aan (het bestuur van) het administratiekantoor.

Wilt u meer weten over het certificeren van aandelen, neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw eventuele vragen en kunnen u helpen bij het inrichten van de certificering zodat deze aansluit op uw specifieke situatie.