Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

U bent erfgenaam

U BENT ERFGENAAM, WAT NU?

Een erfgenaam volgt de overledene op in zijn vermogen: zowel in de baten als ook in de schulden. De wet geeft elke erfgenaam drie mogelijkheden

1. Zuiver aanvaarden
In geval van zuiver aanvaarden gaan alle baten en schulden van de overledene geheel over op de erfgenaam. Is de nalatenschap negatief dan is de erfgenaam ook met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden. Zuiver aanvaarden kan schriftelijk of stilzwijgend: vrijwel elke handeling als erfgenaam, bijvoorbeeld verkopen of verdelen van inboedel of opnemen van geld, betekent dat de erfgenaam zuiver heeft aanvaard. Bij nalatenschappen die positief zijn komt zuivere aanvaarding het meeste voor.

2. Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (ook wel “beneficiair aanvaarden” genoemd)
Wilt u niet het risico lopen dat u met uw privévermogen aansprakelijk wordt voor de schulden uit de nalatenschap dan kunt u aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voor het beneficiair aanvaarden dient een verklaring bij de rechtbank te worden ingeleverd. Wanneer de wettelijke regels op de juiste wijze in acht worden genomen, is de erfgenaam niet in privé aansprakelijk voor de schulden. De erfgenaam heeft wel recht op een eventueel positief saldo. Het voordeel is dus dat u geen risico loopt.

3. Verwerpen
De erfgenaam doet afstand van alle baten (ook de inboedel) en is niet aansprakelijk voor de schulden. Ook voor verwerpen geldt dat u een verklaring moet inleveren bij de rechtbank. U erft dus niets.