Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Opstellen testament

Wat is een testament?
Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat er bij uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Wanneer u komt te overlijden zonder dat u iets geregeld hebt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij erven.

Wat kunt u allemaal regelen in een testament?
▪ Bepalen wie uw erfgenamen worden.
▪ Een executeur aanwijzen die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap.
▪ Een voogd over de minderjarige kinderen aanwijzen.
▪ Een bewindvoerder benoemen.
▪ Een erfgenaam uitsluiten of een kind onterven.
▪ Zorgen dat de echtgenoot van een erfgenaam geen recht heeft op een deel van de
erfenis bij echtscheiding.

Bovendien kunt u door het opstellen van een testament regelen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald moet worden.

Meer weten? Neem contact met ons op of kom naar het inloopspreekuur (iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur).